Balans i kropp och själ = hälsa

Antalet sjukdomar som direkt kan kopplas samman med ett för högt
tempo och stress ökar lavinartat. Det skapas obalanser i våra kroppar
med olika symptom som kan yttra sig i form av huvudvärk, magont och stickningar i hjärttrakten. Man kan ha sömn- och koncentrationssvårigheter. Listan kan göras oändligt lång. De flesta sjukdomar har en grund i psykisk och fysisk obalans.

TCM Traditionell Kinesisk Medicin ger dig förutsättningar för en god hälsa, genom att se till att din Qi (energi) flödar fritt och återskapar balansen mellan Yin och Yang.

Vad kan Traditionell Kinesisk Medicin göra för dig?

Känner du dig osäker kan du alltid boka in en 30 min.
gratis konsulationstid, där vi går igenom ditt problem
och tittar på eventuella, lämpliga behandlingar.

Välkommen till Mai-Qi-Lis
akupunktur och massage!

2016-04-19 © Majlis Carlsson