Bioresonans

Har du allergibesvär eller misstänker att det är något som du inte mår bra av?

Jag mäter fram vad du reagerar emot och behandlar alla typer av allergier och matintoleranser, som ex. pollen, mögel, damm, nötter, skaldjur, gluten, laktos och mjölkprotein.

Ingen smärta - inga läkemedel – bestående resultat.

Vad är Bicom bioresonansterapi?

Det är en tekniskt avancerad diagnos- och behandlingsmetod med mycket goda resultat, framför allt när det gäller allergibesvär. Bicom interagerar med patientens reaktioner = bioresonans. Det är alltså inte, som i de flesta frekvensterapiutrustningar, förprogrammerade behandlingsprogram som används, utan behandlingen anpassas efter patientens respons på behandlingen. Det man mäter och det som behandlas är de elektromagnetiska fälten. Dessa elektromagnetiska fält ”svänger” med specifika frekvenser.

Bioresonans betyder: Bio = som har att göra med levande organismer. Resonans = … svängning som uppkommer genom påverkan av annan svängning med (nästan) samma frekvens. Man kan lite kortfattat säga att man läser av reaktionen på olika signaler/frekvensmönster och behandlar med hjälp av frekvensmönster från dessa ämnen och patientens reaktioner. Olika behandlingsprogram kan förstärka, försvaga, invertera och filtrera.

Metoden är smärtfri och fri från läkemedel. Resultaten är bestående.

Hur man behandlar allergier?

Bioresonans

Så här går Bicom bioresonansterapi till.

Att hitta reaktioner

Behandlingen startar

Behandlingen liksom mätningen är helt smärtfri och sker genom att patientens eget gensvar (frekvensmönster) används. Bicom sorterar ut vad som skall inverteras, filtreras, förstärkas eller försvagas. De ämnen som patienten visat reaktion mot vid mätningen används i behandlingen. Under behandlingen håller patienten i elektroder (mässingsklot) och/eller har elektroder placerade på kroppen, som förmedlar frekvenserna från Bicomen till patienten och från patienten till Bicomen som anpassar behandlingen efter patientens reaktioner. Grundprincipen är att personens egna frekvensmönster används i behandlingen. Bicomen förstärker, försvagar, inverterar eller filtrerar frekvensmönster.

Ser på helheten

Vi tar också en titt på de ”5 punkterna” (kost–motion–vila/sömn–gifter–droger) och ser om det är något vi kan förändra. Det handlar om en förståelse av kroppens funktioner, det kanske helt enkelt är så att man mår sämre av vissa livsmedel, men tål dem om man inte äter så mycket av dem. Vi strävar efter ett sunt förnuft, att acceptera som det är och en anpassning till detta. Det kan gälla svårigheter att smälta viss föda, det genetiska arvets styrka och svagheter med mera.

Vill du ha mer information?
Hör av dig, du är hjärtligt välkommen!
Se även www.allergikliniken.se

2016-04-19 © Majlis Carlsson