Dornmetoden

- en alternativ behandling för dig med rygg- och ledproblem.

Dornmetoden är en alternativ behandling för dig med rygg- och ledproblem!

En häpnadsväckande enkel, alternativ behandling av alla möjliga ledproblem. Likt ett torn är vårt skelett uppbyggt och därför börjar jag med att kolla om det finns skillnader i benlängden. Därefter går jag vidare upp längs ryggraden och kollar om det finns förskjutningar i kotorna.

Korrigeringen av rygg- nack- axel- och andra ledproblem görs med Dornmetoden genom en manuell, skonsam och mjuk alternativ behandling. Jag korrigerar skelettets symmetri. Dornmetoden är fri från knäckande och ryckande behandling. Dessutom kan den hjälpa dig så du slipper en operation.

En metod som ger hjälp till självhjälp. Patienten är aktiv under hela behandlingen genom rörelse av armar, ben och huvud och får lära sig enkla och snabbt genomförbara självhjälpsövningar.

Alltså om du har:

prova en behandling med Dornmetoden. Dornmetoden har inga oönskade biverkningar.

För mer information se www.dornmethod.se

2016-04-19 © Majlis Carlsson