Hårmineralanalys

är en mycket tillförlitlig metod. Hårprov avslöjar kroppens nivåer av såväl livsviktiga mineraler som farliga toxiska (giftiga) ämnen såsom kvicksilver, bly, kadmium, aluminium, etc. Mineralerna anses vara kroppens "tändstift". Utan dem skulle allt liv upphöra att fungera.

Vad exakt är hårmineralanalys?

Ditt hår innehåller alla mineraler som finns i din kropp. I de flesta fall återspeglar det också hur stor mängd av dessa element som finns i kroppsvävnaden. Resultatet från en hårmineralanalys ger en klar bild av din invärtes miljö. Med hjälp av denna information kan en stor mängd av metabolismens (cellernas ämnesomsättning) olika händelser tydas.

Inte bara din näringsmässiga status kan överblickas, utan vi kan också lära oss mycket mer om hur pass effektivt din kropp arbetar. Efter hundratusentals hårmineralanalyser har Trace Elements, Inc TEI)skapat ett unikt system för att tyda resultatet av hårmineralanalyser. Resultatet redogörs detaljerat i din personliga analysrapport.

Hur kan hårmineralanalys hjälpa mig till bättre hälsa?

Om man tänker sig att kost är vad vi konsumerar och näring är vad vi behåller inser man att en metod att upptäcka vad kroppen behöver just när den behöver det är ett värdefullt verktyg för att skapa bättre hälsa. Efter 30 års forskning har hårmineralanalysen visat sig vara den mest praktiska metoden att kontrollera mineralbalansen i kroppen.

Detta värdefulla verktyg indikerar vilken typ av ämnesomsättning du har (snabb/långsam). Du får också veta vilka tillskott du behöver och vilka som bör undvikas.

Producenter och hälsoprodukter är numera väl medvetna om den forskning som pekar på sambandet mellan näring och hälsa. Men vad som är bra näringsmässigt för en människa kanske inte är bra för en annan! Din personliga analysrapport är utformad så att den hjälper dig att tillsammans med din läkare/terapeut få fram bästa möjliga, personliga näringsprogram.

Vilka skall testa sig då?

Alla är välkomna och testa sig för att se om kroppen tar upp sin näring, i förbyggande syfte och om de behöver ändra något i sin kost.

Följande är mer i riskzonen än andra;

Varmt välkommen för frågor eller test! Du kan också få mer information på www.håranalys.se

2016-04-19 © Majlis Carlsson