Massage

TuiNa
Kinesisk massage, TuiNa, är en del av den traditionella kinesiska läkekonsten (TCM) och är den äldsta medicinska massagemetoden i världen. Den har anor från det antika Kina. Den baserar sig på meridiansystemet (energikanaler i kroppen) på samma sätt som akupunktur men man använder händerna istället för nålar.

Tui betyder "att skjuta/knuffa" och Na betyder "att greppa". Det finns ett antal "stilar" av TuiNa som härstammar från de olika provinserna och områdena i Kina. Min teknik härstammar från Shanghai.

Massagen rensar kroppen från slaggprodukter, reglerar immunförsvaret, stimulerar blodcirkulationen samt förebygger sjukdomar.  Metoden används mycket inom den kinesiska sjukvården.

Massagen anpassas efter varje patients behov och önskningar, den upplevs väldigt avstressande och avslappnade.

TuiNa passar mycket bra som företagsmassage för onda axlar och nackar.

Du kan välja massage under 25, 45 eller 75 minuter allt efter eget behov och önskan.
Läs mer om massage.

Manuell Lymfdränage
Manuell lymfdränage är en mycket mjuk och behagfull fysisk behandlingsform, avsedd att hjälpa lymfvätskan att röra sig fritt i kroppen, utan att hindras av spänd muskulatur.

Lymfkärlsystemet är uppbyggt på ett speciellt sätt, vilket är ytterst viktigt att tänka på när man ger lymfdränage. Man följer detta flöde och hjälper kroppen med rening av slaggprodukter som uppstår vid näringsförbränning i cellerna och lämnar fri väg för kroppens egen läkare. Genom den lätta beröringen i lymfdränage behandlingen behöver inte kroppen känna något behov av att skydda sig, vilket automatiskt ger en djupare avslappning.

Behandling med Lymfdränage ger kroppen möjlighet att läka lättare och bibehålla hälsan. I dagens samhälle skulle man generellt kunna säga att alla människor behöver en mjuk och skön behandling med manuell lymfdränage. Stress ställer till mycket oreda i oss, stressen är grunden till otaliga sjukdomstillstånd. En stressad kropp är spänd och blockerar på så sätt vår livgörande lymfvätska.

Manuell Lymfdränage är bra att använda vid:

Detta är bara en del av de tillstånd man kan behandla. Manuell lymfdränage är bra för att hålla oss friska.

”Upptäck kraften i ditt lymfsystem för att bekämpa sjukdom och bygga upp ditt immunsystem. Under varje stad finns ett nätverk av ledningar, rör och tunnlar. Osynliga och ouppskattade, men nödvändiga för stadens hälsa och överlevnad. En ingenjörskonst som är klumpig och primitiv i jämförelse med kroppens helt enastående system för undanröjande av de avfallsrester som skall lämna kroppen. Det lymfatiska systemet”.
Läs mer om lumfdränage.

Regndroppstekniken
Jag utför också en oljeterapimassage med en teknik som kallas regndroppstekniken, den tar ca.85min. Läs mer om den under rubrik Oljor.

2016-04-19 © Majlis Carlsson