Örter

Jag har valt att jobba med Herba Plus Örtpreparat.

Herba Plus står för  hög kvalitet. www.herbaplus.no

Herba plus

Naturen har gett oss ett rikt urval av örter. Medicinskt bruk av örter sägs vara lika gammalt som människan själv. Herba Plus har utvecklat en unik serie preparat avseende förebyggande och kurativa behandlingar men även preparat för ökat välmående.

Herba Plus är ett norskt företag. För dem, likväl som för mig, är kvalitet i alla led viktigt. Produkterna produceras i Norge efter Herba Plus egna recept och tillverkningsprocessen undergår en sträng kontroll. Detta för att både terapeut och användare skall vara till 100% trygg med att preparaten ger maximal snabb effekt och håller en hög och stabil kvalitet.

Preparaten består av utvalda naturliga råvaror, som hela tiden är under ständig kvalitetskontroll. All utveckling görs med hänvisning till GMP (Good Manufactoring Practice) kvalitetstandard. Råvarorna hämtas från Norge och internationella leverantörer av farmaceutiska råvaror. Samtliga råvaror är så långt det är möjligt framställda biologiskt-ekologiskt. Preparaten får endast användas och marknadsföras av utbildade terapeuter.

Ända fram till 1800-talet var den vanligaste formen av medicinsk behandling bruket av örter. WHO räknar idag med att man runt om i världen använder örtmedicin 3 - 4 ggr mer än skolmedicin. För att behandlingen ska bli effektiv är det viktigt att "världens mest avancerade maskin", vår kropp, är redo innan behandling startar. Därför rekommenderar jag oftast mina patienter att först genomgå ett Rensningsprogram. Behandlingen blir då billigare i längden eftersom effekten kommer snabbare och är mer varaktig, färre behandlingstillfällen krävs.

Rensningsprogrammet - Tarmrensning består i att som det låter, rensa tarmsystemet, stärka njurenergin och rensa blodet. Enligt Kinesisk medicin så blir du inte sjuk om du har en ren tarm. I vissa fall kan också vara nödvändigt att rensa och stärka lever och galla samtidigt. Kuren äter man under c:a tre veckor. Det enda man behöver tänka på är att dricka ordentligt för att hjälpa kroppen att rensa ut och bli av med slagget. Örterna är sammansatta så att det går att kombinera med annan skolmedicin. OBS: Örterna ska inte ersätta av läkare föreskrivna mediciner eller behandlingar, utan ska ses som ett komplement. Följande preparat ingår i Tarmrensningsprogrammet:

Lax Plus

Löser upp slaggämnen, är slembildande, smörjer tarmen och är inflammationshämmande.

Urilan

Generell rensning av njurar, urinblåsa och urinvägar. Stärker njurenergin och ökar genomströmningen. Urilan innehåller Inulin som är Prebiotika (näringsämnen till de egna tarmbakterierna). Detta gör att man kan upprätthålla en god och stabil bakterieflora i tarmen.

Ingefära

Ingefära är blodrensande och inflammationshämmande. Detta gör att nödvändiga processer går lättare.

Förutom rensningsprogrammet så har Herba Plus tagit fram ett stort antal örtprodukter som kan användas för att kurera de vanligaste obalanserna (sjukdomarna) i kroppen.

Även kosttillskott som vitaminer, mineraler och fetter (omega 3 o. 6) erbjuds.

2016-04-19 © Majlis Carlsson